Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

PLÁNY PÉČE A INVENTARIZACE STROMŮ:Pečujeme o stromy

PLÁNY PÉČE A INVENTARIZACE STROMŮ

Inventarizace dřevin slouží ke zmapování stromů, případně i keřů ve vybrané lokalitě (park, sídliště, obec,...). Výsledná práce pak obvykle má část mapovou, tabulkovou, obrázkovou (fotodokumentaci) a textovou. Obsah tabulkové části je přizpůsobitelný podle přání zákazníka. Obvykle však obsahuje taxon (druh) stromu, dendrometické údaje (obvod kmene, výška stromu,...), zhodnocení vitality, zdravotního stavu, stability stromu a další.

Plán péče
rozšiřuje inventarizaci o návrhy ošetření na jednotlivých stromech (různé druhy řezů, vazby v korunách, případně doporučení ke kácení) a určuje akutnost těchto ošetření. Může obsahovat i návrh výsadeb.
Plán péče slouží i jako podklad pro výběrová řízení na realizaci péče o zeleň.

V případě Vašeho zájmu či dotazu nás neváhejte kontaktovat. Inventarizace i Plán péče vždy uzpůsobujeme potřebám a přáním zákazníků.
.