Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

ODBORNÉ POSUDKY:Pečujeme o stromy

ODBORNÉ POSUDKY

Oborný posudek je důkladným zhodnocením stavu stromu, obvykle sloužící jako podklad pro rozhodnutí k jeho ošetření či pokácení. Je složen z textové-popisné a mapové části a fotodokumentace. V případě, že doporučujeme ošetření stromu, pak je samozřejmou součástí i návrh technologie zásahu.

Dobře si uvědomujeme, že nerozpoznání nebo podcenění rizikových faktorů na statiku stromu může vést k újmě na zdraví či majetku. Proto jsou naše posudky zpracované velice důkladně..