Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

FOTOGALERIE:Pečujeme o stromy

FOTOGALERIE

Památný jasan v Deštném po obvodové redukci
Stabilizace sekundární koruny lípy
instalace dynamických vazeb
Milan Valášek
Ošetřování památného jasanu v obci Souvlastní
Statické vazby podkladnicové
Torzování rozlomené lípy
zdravotní řez na javoru
bezpečnostní řez na jasanu
prasklý dub zajištěný statickou podkladnicovou vazbou
památná lípa v Kvasinách
kácení jasanu rostoucího ze střechy
postupné odkácení
Postupné kácení
postupné kácení habru
postupné kácení smrku s volnou dopadovou plochou
postupné kácení smrku s volnou dopadovou plochou