Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

KVALIFIKACE:Pečujeme o stromy

KVALIFIKACE

Naše práce vyžaduje kvalifikovanost a zkušenost. Povinností je certifikát pro výškové práce horolezeckou technikou a osvědčení pro práci s motorovou pilou. Rovněž každoročně absolvujeme školení první pomoci se zaměřením na záchranu zraněného v koruně stromu. Neustále rozšiřujeme také své vzdělání v oboru arboristiky.

Jsme držiteli certifikátů:
ČCA - Český Certifikovaný Arborista,
ETW - European Tree Worker (evropský certifikovaný arborista)
a titulu Bc. v oboru Arboristika

Nezbytné je pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.
Zatím jsme ho však využít nemuseli.


Co je certifikace ETW?
je to celoevropsky platná certifikce, která zaručuje vysokou úroveň znalostí v oboru péče o stromy. Pro úspěšné složení zkoušky jsou potřebné znalosti z oborů: Dendrologie, Fytopatologie, Fyziologie dřevin, Biomechaniky dřevin a Legislativy. Další částí zkoušky jsou praktické dovednosti, kde uchazeč musí předvést práci v koruně s důrazem na bezpečnost práce, záchranu zraněného z koruny stromu a znalosti první pomoci. To vše je potřebné k tomu, aby arborista svou práci prováděl správně.


HonzaMilan